• 1
  DE VRIES SAILS verleent Allround Zeilmakerij een garantie op de door haar vervaardigde jachtzeilen en accessoires, verder te noemen de zaken, gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering.
 • 2

  Allround Zeilmakerij verleent een garantie op de door haar uitgevoerde
  reparatiewerkzaamheden gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

 • 3

  De garantie heeft betrekking op materiaal, verwerking, stand en functioneren van de zaken, voor
  zover van toepassing.

 • 4

  De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken en
  vergoeding van eventuele verzendkosten op basis van GLS-tarieven,
  mits Allround Zeilmakerij de aanspraak op garantie erkent.

 • 5

  De (onderdelen van) zaken die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch
  eigendom van Allround Zeilmakerij.

 • 6

  De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met
  dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 6 maanden bedraagt.

 • 7

  Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten
  overeenkomst niet of niet tijdig nakomt

 • 8

  De garantie is niet van toepassing op schades en defecten veroorzaakt door:
  – ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage, onachtzaamheid of verwaarlozing.
  – externe oorzaken als blikseminslag en brand.
  – gebruik van de zaken onder (of blootstelling aan) omstandigheden die buiten de
  ontwerpspecificaties van de betreffende zaken vallen.

 • 9

  Uitgesloten van garantie zijn veranderingen in het uiterlijk van (onderdelen van) de zaken zoals
  verkleuring en/of schimmelvorming als gevolg van:
  – omgevings- en/of milieufactoren in de ruimste zin van het woord.
  – onachtzaamheid en/of verwaarlozing.

 • 10

  De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar.

logo
Waarom Allround Zeilmakerij?
 • Gunstige prijs
 • Esthetisch verantwoord

 • Betrouwbare partner
 • Persoonlijk contact
 • Vakkundige ambacht

Vraag uw vrijblijvende offerte met een paar klikken aan, wij bespreken de rest in een persoonlijk gesprek

Bel ons op (0111) 45 13 13