Contactgegevens

Industrieweg 45,
4301 RS Zierikee
T: 0111451313
E: info@allroundzeilmakerij.nl
I: http://allroundzeilmakerij.nl/

Nieuwbrief en promotie activiteiten

Wanneer u een offerte aanvraagt of de contactformulier invult, wordt u automatisch ingeschreven in onze database waarin we u regelmatig nieuwsbrieven en promotieactiviteiten sturen. Mocht u dit niet willen, kunt u erg gemakkelijk uzelf uitschrijven. U wordt automatisch ingeschreven als u de follow-up link accepteert.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allround Zeilmakerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld uw cv (bij solliciteren) of ander correspondentie
 • Locatiegegevens jachthaven
 • Type schip
 • Ligplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Allround Zeilmakerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beantwoorden van offerte aanvragen
 • Order en facturatie ververking
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allround Zeilmakerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Allround Zeilmakerij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allround Zeilmakerij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Camerabeelden

Op en om het terrein van Allround Zeilmakerij staat 1 camera opgesteld, met als doel de beveiliging van personen en gebouw. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Allround Zeilmakerij.

Camera’s staan opgesteld in de receptieruimte en staan gericht op de centrale ingang van het gebouw.

De beelden worden niet verstrekt aan derden en staan alleen opgeslagen op de bij Allround Zeilmakerij aanwezige recorder(s). Binnen de maximale bewaartermijn van 4 weken zullen de beelden verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allround Zeilmakerij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adminall@allroundzeilmakerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Allround Zeilmakerij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Allroundzeilmakerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via adminall@allroundzeilmakerij.nl